title;?>... Kolaudace, kolaudační řízení

Aktuality

Zařizujete své bydlení?

30. 11. 2012

Pokud právě zařizujete bydlení nebo vymýšlíte, jak realizovat vaši zahradu, máme pro vás celou řadu tipů a inspirací. Více v článku na Zařizujete své bydlení?
Bulletin Ekonomických stavebKatalog rodinných domů

Objednejte si zdarma tištěný katalog

Naše tipy

Nemáte partnera? Nevíte, kde ho hledat? A máte aspoň internet a nějaký moderní přístroj, který vám zajistí styk s okolím? Co tím máme na mysli? Počítač! Na našich webech naleznete katalogy notebooků, netbooků a tabletů, případně ultrabooků.  Komunikační prostředek máte, ale nevíte, kde svého vysněného partnera najít? No přece na elitní seznamce ELITEDATE.cz, kde pomocí důkladného vstupního testu získáte možnost vybírat si ze stovek vhodných partnerů, kteří se k Vám hodí. No a v případě, že se vám podaří najít toho pravého partnera pro svůj život, můžete začít hledat informace o stavbě rodinného nebo jiného domu, nebo o všech věcech, které se obecně týkají stavby čehokoli. Kde? a stavebním portálu STAVBA-DOMU.cz. A pak už můžete volné chvíle trávit třeba zahradními grilovacími party. Máte chuť na šťavnatý steak? Pak je ten pravý čas na pořízení kvalitního zahradního grilu!

Zajímá vás, jaké bydlení mají slavné osobnosti?

Software uniFLOW od společnosti CANON - více než bezpečný a úsporný tisk!

Firmy na Kypru


Kino se slevou 90%

Účastníci kolaudačního řízení

Napsal dne 25. 10. 2009

Dokončení stavby, nebo jen části stavby, kde byly prováděny nějaké změny, či se staly schopny samostatného užívání a to na základě stavebního povolení, lze využívat jen po kolaudačním rozhodnutí.
Při terénních úpravách, těžbě, stavbě informačních a reklamních zařízení, jako jsou billboardy, informační tabule atd. se může kolaudovat jen tehdy, stanovil-li to stavební úřad při jejich povolení. Toto kolaudační řízení provádí vždy stavební úřad.
Účastníky kolaudačního řízení jsou:

  1. stavebník
  2. vlastník stavby
  3. uživatel (provozovatel), je-li v době zahájení řízení znám
  4. vlastník pozemku, na kterém je kolaudovaná stavba umístěna, pokud jeho vlastnické právo může být kolaudačním rozhodnutím přímo dotčeno

  
Účastníky kolaudačního řízení mohou být i osoby, jichž by se změna v podobě např. výstavby mohla dotknout.
Kolaudační řízení zahajuje svým návrhem stavebník, nebo budoucí uživatel, ale ten musí doložit písemnou dohodu o užívání stavby se stavebníkem.
Nejméně 7 dní před zahájením kolaudace rodinného domu musí účastníkům a ostatním orgánům tuto skutečnost stavební úřad oznámit. U staveb s velkým počtem účastníků (tzv. liniových staveb) uvědomí stavební úřad účastníky o řízení veřejnou vyhláškou a to 15 dní před konáním šetření.
Námitky a stanoviska se mohou uplatnit nejpozději při samotném ústním jednání, později na ně nebude brán zřetel, na toto upozorňuje stavební úřad v oznámení o zahájení kolaudačního řízení. Z důvodu účelu bývá ke kolaudačnímu řízení přizván stavebním úřadem projektant, nebo zhotovitel stavby.